NFU ble stiftet i 1967, og har i dag nesten ca. 8500 medlemmer. Aktiviteten er fordelt på 13 fylkeslag og 180 lokallag over hele landet. NFU har mer enn 1000 tillitsvalgte. NFU har landsmøte hvert 4. år. Forbundsleder er Tom Tvedt.

NFU er en viktig pådriver for å bedre levekårene for mennesker med utviklingshemming. Vi er også en viktig høringsinstans i alle saker som berører mennesker med utviklingshemning, nasjonalt og internasjonalt.

Foto: Olav Helland