Hitra og Frøya birøkterlag er et forholdsvis lite lokallag under Trøndelag fylkeslag. Men vi vokser stadig og håper at flere vil bli med på birøkt i regionen.

Vi skal bidra til å dele info og kunnskap om birøkt generelt, samt bidra til å nå ut med informasjon om kurs og aktiviteter laget arrangerer.