Videregående elev- og nøkkeltall

Kartet viser fullføringsgrad ved de videregående skolene i løpet av de siste 5 årene (før 2018). Dette omfatter alle utdanningsprogram i videregående skole.

Det legges til grunn et gjennomsnitt av fem kull, hvilket vil si at det her er elever som startet videregående opplæring i perioden 2008-2012.

Antall elever - Guri Kunna videregående 2019-2020

Tabellen viser hvor mange elever som er tilknyttet de ulike utdanningsprogrammene ved Guri Kunna videregåendeskole i året 2019-2020.

Tall for både avdeling Hitra og avdeling Frøya.

Lærlinger

Tabellen viser oversikt over antall lærlinger på Hitra sammenlignet med nabokommuner.