Utdanningsnivå i befolkningen

Trøndelag er et av fylkene i Norge hvor størst andel av befolkningen har høyere utdanning. Kun Oslo (50,7  %), Akershus (38,1 %) og Hordaland (34,3 %) har en høyere andel. 

39,5 % av befolkningen i Trøndelag over 16 har videregående som høyeste utdanningsnivå, ytterligere 2,5 % har fagskoleutdanning, mens 24,9 % har grunnskoleutdanning.

Andelen på Hitra over 16 år med universitets- eller høyskoleutdanning er på 21,5 %.

Utdanningsnivå i befolkningen på Hitra

Tabellene viser at det er størst andel av innbyggerne som har videregående som høyeste fullførte utdanningsnivå. Blant innvandrere i kommunen er det en høyere andel som har universitet og høgskole som utdanningsnivå (tall i 2017).