Høyere utdanning

Grafen viser sysselsatte per 31.12.2018 på Hitra etter utdanningsnivå.