Politidekning

Tabellen viser politidekningen i Norge, og hvordan utviklingen har vært fra 2013 til 2018. Trøndelag politidistrikt har hatt økning pr. 1000 innbyggere, men nærpolitireformen har medført at det er to færre fast stasjonerte politibetjenter lokalt på Hitra. Det var også i utgangspunktet for få i forhold til normen i politireformen.

Anmeldte lovbrudd

Tabellen viser til reaksjoner i Hitratunnelen i perioden 2016-2018.

Grafen viser antall anmeldte lovbrudd på Hitra i perioden 2008-2018. Oversikten viser flest lovbrudd innenfor trafikkovertredelser.

Kilde: Politiet, Lokalavisa Hitra-Frøya, SSB tabell 08487