Brann- og ulykkesvern

Tabellen viser antall utrykninger for brannmannskapene på Hitra i perioden 2016 - 2019. Det er også innlemmet kart som viser antall utrykninger pr. 10 000 innbyggere for Trøndelag (snitt siste 4 år.)

Tabell: Antall utrykninger for brannmannskapene på Hitra (2016-2019)