Bruk av ambulansefly/ambulansehelikopter pr. september 2018