Reisetidsanalyse

Analysen viser reisetid for befolkningen bosatt i gitt tidsavstand fra sentrum på Fillan (krysset Rådhusveien/Hitraveien)

Befolkning innen:

  • 15 minutter (grønn): 2 608
  • 30 minutter (gul): 7 352
  • 45 minutter (oransje): 9 518

Reisetidsanalysen har tatt utgangspunkt at man kjører i skiltet hastighet med bil under optimale kjøre forhold, uten noen annen trafikk på veien og grønt lys i alle lyskryss, deretter er det lagt inn en 10 % forsinkelse. Bilferjer er inkludert, men ikke hurtigbåter. Det er ikke medregnet ventetid på ferjer.

 Analysen er kjørt på 15, 30 og 45 minutters kjøretid. Deretter er det brukt befolkningsdata per 1 januar 2018 på et 250x250 meters rutenett for å beregne hvor mange personer som bor innenfor de forskjellige reiseavstandene.

Befolknings summeringen tar ikke med personer som bor utenfor Trøndelag, selv om områder i andre fylker er innenfor 45 minutters kjøretid. Utregningen av reisetid går kun på det norske veinettet.

Kilde: Trøndelag Fylkeskommune v/ Jon Olav Sliper