Mobildekning

Dekningkartet for minimum 10 Mbit/s viser at store deler av Hitra har dekning, men noen områder peker seg ut med spesielt dårlig dekning.

Valslag, Sundlandet, Vågan, Badstuvik - Børøysundet, Utset - Tranvika, Fjellvær - Sætra, Volden - Vikstrøm, Volden - Straum - Hestnes, Hopsjø - Småge, Knutshaugen, Sør-Dolm, Sør-Hitra.

Mobildekning

Det er hentet inn dekningskart fra de to største leverandørene i landet, Telenor og Telia. Disse er delt opp i de tre gjeldene teknologiene:

  • 2G (GSM): Hovedsaklig overføring av tale.
  • 3G: Tale og data, større hastighet på datatrafikk. Stenges i løpet av 2020.
  • 4G/4G+: Hovedsaklig datatrafikk. Høyeste hastighet.
  • 5G: Neste generasjons mobilteknologi. Er enda ikke utbygd på Hitra.

Bredbåndsdekning

IKT og bredbånd er en nøkkel til fremtidig velferd og vekst i Norge. Digitalisering bidrar til innovasjon og verdiskaping i alle sektorer. Både næringsliv, offentlig forvaltning og husstander er avhengig av tilgang til velfungerende bredbåndtjenester, noe som igjen krever god mobil- og bredbånddekning. Regjeringen har sagt at innen år 2020 skal 90 prosent av husstandene ha tilbud om minst 100 Mbit/s. På lang sikt er målet at alle husstander skal ha tilbud om høyhastighetsbredbånd.

Tallene for 2019 viser at 14 prosent av husholdningene på Hitra har tilgang på minimum 100/10 Mbit/s bredbånd, som er den typiske hastigheten på fiber. Tallene for 30/5 Mbit/s bredbånd, som er NKOMs minste krav for å støtte nye utbyggingsprosjekter, er 42 prosent.

Lokalt vil kommunen fremover i tid levere flere tjenester digitalt. Allerede foregår mye av kommunikasjonen med kommunens administrasjon digitalt. Det er også uttalt at kommunen skal satse på velferdsteknologi for å bidra til at flere eldre og pleietrengende kan bo lenger hjemme. Mye av denne velferdsteknologien vil kreve tilknytning til internett og tilsvarende godt bredbånd.