Kollektivtrafikk

I den ene tabellen kan du se utviklingen av passasjertall på kollektivtransport tilknyttet Hitra.

Antall påstigende på buss har økt i perioden (til tross for en nedgang i 2017). Det har i samme periode vært nedgang på båt (rute 800).

Den andre tabellen viser at antall avganger med båt har gått ned, mens antall avganger med buss har vært økende. Dette vil dermed være med på å forklare endring i antall påstigende passasjerer.