Om siden

Denne siden har som mål å gi et overblikk over utviklingstrekk og status for kommunen. På nettsiden kan du se en rekke indikatorer for befolkning, skole og utdanning, arbeids- og næringsliv, klima og energi, samferdsel, kultur og folkehelse.

Dokumentet har hovedfokus på statistikktall for Hitra. I noen tilfeller sammenligner vi med nabokommuner, og sammenlignbare kommuner i nærområdet og Trøndelag som helhet. Dette for å bidra til et bredere perspektiv på vår egen utvikling.

Tallene er i all hovedsak hentet fra SSB (Statistisk sentralbyrå), og fra Trøndelag fylkeskommune sin statistikkdatabase.

Hitra i tall er en del av det overordnede kunnskapsgrunnlaget til kommunen, og grunnlag for arbeidet med overordnet og langsiktig planlegging.

Vi håper dessuten at det også kan være nyttig lesing for andre som er interessert i utviklingen vår.