Sentrale arrangement og møteplasser

Tabellene under viser tall på noen av de sentrale arrangementene som blir holdt i kommunen. Grafen viser Hitterkveldens utvikling fra 2016 til 2019.

Statistikk fra UKM (ungdommens kulturmønstring) viser deltakerutvikling fra 2014 til 2019. Statistikk fra Ungdomsbasen viser utviklingen i årene 2013-2018.

Kilde: Hitra kommune, Kulturenheten