Bibliotek og kino

Tabellen viser oversikt over kino og kinobesøk på Hitra i perioden 2015-2018. Det har vært en økning i antallet besøkende, samt økning i antall forestillinger. Også biblioteket har hatt jevn økning i besøkende i perioden 2015-2018.

Kartet viser en oversikt over hvordan kommunene grupperer seg basert på rangeringene i Norsk kulturindeks 2018 (data fra 2017). De røde kommunene er de som rangerer lavest, mens de mørkeblå kommunene rangerer i toppsjiktet. Her kommer også Hitra godt ut.

Kilde: SSB tabell 11817 og 11758, Telemarksforskning (kart)