Strømbrudd og nedetid på strømnett

Årsak:

Ved de fleste feil er årsaken vind og tordenvær.

Geografisk:

Det er kortest nedetid i område Fillan, Vikstrøm og Jøsnøya der TrønderEnergi har trafostasjoner. Det blir gradvis lengre nedetid ved feil ut fra disse stasjonene.

De områdene som kan oppleve lengst nedetid er Anderskog, Fjellværsøya og de andre småøyene som Burøya, Skårøya, Ulvøya og Herøya.

Fremtiden:

Oktober 2019 vil den nye 132kV linjen fra Snillfjord til Fillan spenningsettes, Dette er med å sikre Hitra en bedre forsynings sikkerhet.