Fremtidig tjenestebehov innenfor helse og omsorg

Den ene tabellen viser antall tjenestemottaker innen institusjonstjenester og hjemmetjenester i 2017 og antatt antall i 2025 og 2040.

Den andre tabellen viser behov for årsverk innenfor institusjon- og hjemmetjenester i 2017, og antatt behov i 2025 og 2040.

Kilde: Regjeringen