Befolkningsforhold

Den første tabellen viser familietyper på Hitra i perioden 2013-2018.

Den andre tabellen viser sysselsettingsgrad i befolkningen og blant innvandrere på Hitra i 2018.

Grafen viser innvandringsgrunn.

Sivilstand

Tabellen under viser andel innbyggere etter sivilstand i perioden 2000-2018.