Slik stemte de ulike kretsene på Hitra i 2019

Grafene på denne siden viser hva innbyggerne i de ulike valgkretsene stemte ved kommunestyrevalget i 2019.

Grafene viser antall stemmer på et parti.

Kilde: valgresultat.no

Valgdeltakelse

Vi ser at valgdeltakelsen i Hitra kommune har økt med 5 prosent siden sist kommunestyrevalg, fra 52,2 prosent (2015) til 57,2 prosent (2019). Fortsatt er vi noe under den nasjonale valgdeltakelsen, som i 2019 var på 64,7 prosent.

Kommunene spiller en viktig rolle i folks hverdagsliv, og det er på kommunenivå de fleste innbyggerne involveres i politikk. Et sterkt lokaldemokrati er derfor viktig. Vi skulle derfor gjerne ha sett at valgdeltakelsen var enda høyere.