Bosettingsmønster

Tilbake i tid var bosettingen på Hitra spredt rundt kystsonen. Sjøen var hovedfartsåre og menneskene bosatte seg etter dette. I dag ser vi at det er hovedveiene som er avgjørende for bosettingsmønsteret. Størst konsentrasjon av befolkningen finner vi langs Fv. 714 og Fv. 6440 Sandstad - Hestvika.

Hitra har grendestruktur med sju tyngdepunkt for bosetting;
Hestvika/ Sandstad, Melandsjø, Kvenvær, Knarrlagsund, Dolmøy, Ansnes og kommunesenteret Fillan.

Fillan har utviklet seg til et attraktivt kommunesenter med gode tilbud som kommunens innbyggere og besøkende nyter godt av. Det er størst befolkningstetthet i kretsene Fillan, Barman og Strand.