Utvikling pensjonistalder på Hitra 2000 - 2019 (65+)

Tabellen viser utvikling i antall pensjonister (65+) på Hitra fra 2000-2019.

Kilde: SSB tabell 07459