Arbeidsledige

Kartet viser arbeidsledigheten i Trøndelag pr. juli 2018 i prosent.

Grafen viser utviklingen i antall arbeidsledige i Hitra kommune i perioden 2000-2018.

Kilde: NAV