Main Content

Norges mest spennende areal for sjømatnæring

Velkommen til Hitra - midt i leia – midt i Norge - midt i Norges ledende havbruksregion

Hvorfor Hitra?

Hitra er i vekst. Vi tilrettelegger for nyetablering. Vær med å bygge et bærekraftig næringsliv i øyriket.

 • Hitra Industripark er meget gunstig lokalisert i skipsleia mellom Trondheim og Kristiansund
 • Knutepunkt for godstrafikk på sjø og land i Midt-Norge
 • Hitra Kysthavn med direkte tilgang til kai og industriområde i Trondheimsleia
 • Ro/ro og Lo/lo-tjenester og håndtering av stykkgods/enhetslaster
 • Logistikksenter for fryse- og kjølelager samt varehotell
 • Transittlastlagring (Båt/båt-relasjon)
 • Oppgradert fv. 714 (Trondheim 12 mil, Orkanger 7,5 mil, Frøya 4 mil)
 • Båtforbindelse, 3 ganger daglig mellom Trondheim/Kristiansund
 • Godt utbygd infrastruktur med stor kapasitet (vann, strøm, fiber)
 • Ægir, norsk havbruksmuseum, visningsanlegg på sjø og land
 • Flere industrietableringer igang og underveis

Lerøy satser på Hitra

Hitra er i vekst. Vi tilrettelegger for nyetablering. Vær med å bygge et bærekraftig næringsliv i øyriket.

Lerøy Midt AS har siden høsten 2016 ny laksefabrikk under oppføring i Hitra Industripark. Industriparken har for oss en sentral og god plassering nært gode
kommunikasjonsmuligheter på land og sjø, og med god infrastruktur i henhold til våre behov og krav. Vi opplever Hitra Kommune som en framoverlent aktør som er løsningsorientert og samarbeidsvillig, og vi håper på flere etableringer i Hitra Industripark.

Sven Amund Fjeldvær
adm.dir Lerøy Midt

 

Hitra Industripark:

 • 950 dekar ferdig regulert
 • 40 dekar ledig
 • 320 dekar utvidbart

Kontakt oss i Hitra kommune – næring

Seniorrådgiver næring
Dag Robert Bjørshol
Telefon: 72 44 17 65 / Mobil 909 39 619
dag.robert.bjorshol@hitra.kommune.no

Rådgiver næring
Synnøve Aukan
Telefon: 72 44 17 38 – Mob. 916 71 811
synnove.aukan@hitra.kommune.no