Vannverk

Kartet viser en oversikt over andel av befolkningen som er tilknyttet kommunalt drikkevann hos kommunene i Trøndelag.

68,2 % befolkningen på Hitra var tilknyttet kommunalt drikkevann pr. 2018.

Tabellen viser antall private og kommunale vannverk i årene 2015-2018. Det er 12 vannverk til sammen, av dette er det 3 kommunale vannverk.