Flytting innad i Trøndelag

Den ene figuren under viser de største flyttestrømmene i Trøndelag i perioden 2007 til 2016, kun der hvor det totalt har vært 500 eller flere flyttinger i perioden er tatt med. De fleste av de store flyttestrømmene internt i Trøndelag går enten til eller fra Trondheim. I tillegg ser man at flyttingen sjelden går bare en vei, det er betydelig flyttestrømmer begge veier.

Ut fra figuren for Hitra ser vi at 561 personer flyttet fra Trondheim til Hitra, mens 620 personer har flyttet den andre veien i perioden 2007-2016.

Tabellen under viser mer konkret hvordan innenlands flytting har fordelt seg for Hitra i perioden 2007-2016.