Befolkningen i fremtida

Befolkningsprognoser for Hitra frem mot 2040. Ut fra tabellen ser vi at SSB sin befolkningsframskriving legger opp til en negativ befolkningsvekst. Dette er et brudd med en lengre veksttrend. Trøndelag fylkeskommune har derimot vurdert en positiv befolkningsvekst i vår kommune (ref. «Panda»). Tallene er sammenstilt i tabellen under.

PANDA står for plan- og analyseverktøy for næring, demografi og arbeidsmarked, og er et økonomisk-demografisk modellsystem utviklet for bruk i regional analyse og overordnet planlegging i fylkre og sammenslutninger av kommuner. Systemet kan også brukes på enkeltkommuner, men inneholder ikke data eller modeller for grunnkretser etc.