Likestilling 2008 - 2017

Tabellen viser sysselsatte etter kjønn, alder og utdanningsnivå fra 2010-2018.

Kilde: SSB tabell 11615