Villa Vikan

Blir ferdig i juli, tilrettelagt botilbud

Hitra kommunestyre vedtok i 2023 å bygge ut seks omsorgsboliger i Vikan i Fillan. Prosjektet hadde i tidlig fase arbeidstittelen «Bolig UNG» og er et boligtilbud til innbyggere som har behov for tilrettelagte botilbud. De fleste som er tenkt å flytte inn er relativt unge innbyggere. Boligene vil bli ferdigstilt i juli/august 2024 og beboerne flytter inn i starten av september.