Nye Fillan skole

Nye Fillan skole er et av de største byggeprosjektene i Hitra kommunes historie. Den skal stå ferdig om 2 år.

I april  flyttet alle elever, bortsett fra ungdomskole trinnet, over til interimskolen som er plassert på bussholdeplassen. Rivingen av gammelskolen starter i april, og i løpet av 2 år skal en flunkende ny skole for mellom- og ungdomskoletrinn stå klar til bruk. Den nye skolen blir først og fremst en skole, men lokalene skal også kunne romme aktiviteter og tilbud til hele Hitras befolkning utenfor skolens åpningstider.