Ta fagprøve – øk egen kompetanse mens du er i jobb

Hitra kommune har inngått samarbeid med faglærere på Guri Kunna VGS med mål om å få flere medarbeidere til å ta fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfag og helsefag. Prosjektet har vært under planlegging siden starten av 2023. I oktober ble det avholdt informasjonsmøte for interesserte medarbeidere.

– Nå har vi 17 påmeldte medarbeidere, et antall vi er veldig fornøyd med. I tillegg har Frøya kommune meldt på en ansatt, som vil delta fra desember av, sier Ragnhild Bjørvik Nygård, rådgiver ved HR-seksjonen i Hitra kommune. Samarbeid med fylkeskommunen og Guri Kunna VGS Prosjektet benytter seg av praksiskandidatordningen, en privatistordning organisert av Trøndelag fylkeskommune. I denne ordningen er det visse kriterier som må oppfylles for å ta fagbrev. Man må bestå tverrfaglig teorieksamen, deretter dokumentere fem års relevant arbeidspraksis, og til slutt bestå den praktiske fagprøven. Blant deltakerne har de fleste allerede noen års praksis. I tillegg til arbeidspraksis gis det uttelling for bestått videregående opplæring og andre beståtte fagbrev. Det er til slutt fylkeskommunen som godkjenner praksisen som medarbeiderne sender inn til godkjenning.