Kulturell organisasjon som ønsker å veilede og hjelpe medlemmer med hverdagens utfordringer. I tillegg skal foreningen ta ansvar for feiring av høytider. Det blir også fokus på integrering og deltakelse i lokalsamfunnet.

Kontaktperson: Logman Alnour, Tlf. 455 77 826