Strand Skolekorps er et brassband, som innebærer at korpset kun benytter messinginstrumenter sammen med slagverk. SSK er et skolekorps, som innebærer at vi har medlemmer fra 10 – 20 år. Strand Skolekorps har sin tilhørighet, og rekrutterer hovedsakelig musikere fra Strand skole, på østsida av Hitra, hvor korpset også øver. Korpset er nå Hitras eneste skolekorps.