Skoler og barnehager i Hitra

Vår kommune består av 6 skole og barnehagekretser, der Barman, Strand, Knarrlagsund, Kvenvær og Hemnskjel er oppvekstsenter der barnehage og skole er samlokalisert. I kommunesentret på Fillan finner vi barnehage og øyas største barne- og ungdomsskole, der det nå bygges ny skole som skal stå ferdig i 2026. I samme område ligger Guri Kunna videregående skole, som også har skolested på Frøya.