Hitra kommune selger tomt i Fillan sentrum med formål kontor/forretning/bolig i reguleringsplan Vikan Nord.

Det er framlagt veg, vann og avløp til tomteområdet. Tomten har sjøutsikt og ligger meget sentralt i Fillan.

Total størrelse på tomten er ca. 3700 m2. Tomtegrenser i nord, og sørvest vil bli justert i henhold til vedlegg. Tomtearealet vil økes til ca.: 5 500 m2. Det forutsettes at tilleggsområdet i sør blir opparbeidet som en forlengelse av eksisterende gangvei.

Salgspris: høystbydende over 3 mill.
Budfrist 1. september 2024

Dersom det er behov for ytterligere informasjon eller spørsmål, ta kontakt med Arne Gabrielsen på telefon 926 08 946, eller e-post: arne.gabrielsen@hitra.kommune.no

For nødvendig tilleggsinformasjon se alle vedlegg listet under: