Stowarzyszenie będzie promować kulturę polską, jak również współtworzyć pozytywne środowisko wśród Polaków na Hitrze i wspierać ich integrację.

Foreningen skal være aktiv i å promotere polsk kultur, samt støtte inkluderingen.