Sammen vil vi øke kunnskapen om hva pasienter og pårørende trenger for å leve gode liv med demenssykdom.

Individuell tilrettelagt oppfølging gjennom hele forløpet, aktive og meningsfulle hverdager, gode boforhold, god kompetanse i alle tjenester og kunnskap i samfunnet vil øke livskvaliteten til personer med demens.

Vil du være med på viktig arbeid? Bli medlem slik at vi blir en sterk og aktiv demensforening.