Vi befinner oss langs veien mellom Sandstad og Fillan FV714. Banen er ca 730 meter lang og består av grus 65% og asfalt. Området ble bygget og åpnet allerede tilbake på tidlig 2000-tallet og offesiell åpning med brask å bram var 30.06.2007. Det har vært en god del aktivitet i Næverlia frem til ca 2017, men det ble også helt stengt under covid-19. Styret som i dag sitter hos NMK Hitra tok over i 2022. Banen har lenge vært uten drift, men er nå etter mange års stillstand endelig åpnet igjen.