Jobb og Næring

Hitra; Midt i landet – Midt i leia – Midt i det store industrieventyret

Hitra kommune har hatt en positiv befolkningsvekst siden 2007. Dette henger sammen med en stadig tilvekst av attraktive arbeidsplasser. Mange vil hevde at oppdrettsnæringen er motoren for denne utviklingen, og Hitra kommune har jobbet målbevisst for å tilrettelegge for industrivirksomhet knyttet til havet. Dette har resultert i flere næringsparker, hvor Jøstenøya Industripark er den største.

Hitra er kjent for sin gode tilgang på sjømat, spesielt fisk og skalldyr. Hitra er en av Norges største oppdrettskommuner, og her produseres laks til alle verdens hjørner. I tillegg er det gode muligheter for å fiske og fange egne reker og krabber. Hitra har også et variert jordbruk, med produksjon av blant annet poteter, grønnsaker, bær og korn. Mange lokalproduserte matvarer selges direkte fra gårder og gårdsutsalg. Turisme er også en viktig næring på Hitra, med mange turister som besøker øya for å nyte naturen, gå turer, fiske, dykke og andre friluftsaktiviteter. Hitra har flere overnattingssteder, restauranter og aktivitetstilbud for turister. Båtbyggerkompetansen er tatt inn i en nyere tid, der vi i dag har tre sterke aktører i markedet med  Kaasbøll boats, Kvernø boats og Skarsvaag boats som produserer båter til både fritid og oppdrettsnæringen.