Kulturskolens kjernetilbud er musikk, visuelle kunstfag og dans. Innenfor musikk tilbyr vi piano, sang, bandinstrumenter, messingblåseinstrumenter og musikkproduksjon. I tillegg har kulturskolen en egen arrangørgruppe, Unge Arrangører UKM.