Kulturskole

Kulturskolen har egne lokaler i Hitra kultursenter som ligger i kommunesenteret Fillan. 

Kulturskolens kjernetilbud er musikk, visuelle kunstfag og dans. Innenfor musikk tilbyr kulturskolen undervisning i piano, sang, bandinstrumenter, messingblåseinstrumenter og musikkproduksjon. I tillegg har kulturskolen en egen arrangørgruppe, Unge Arrangører UKM.