Idrettslag tilhørende på Sundlandet i Hitra. Fotball lag i aldersbestemte klasser, og arrangør av den populære turmarsjen Vinganrunden. I 2024 ble turmarsjen arrangert for 28 gang.

Kontaktperson: Ann Bodil Kosberg Wingan, e-post: annbkosberg@gmail.com