Hitra Vektløfterklubb har lokaler på Sandstad og fast treningstid hver mandag og onsdag klokken 18.00-19.30