Hitra Turlag er et lokallag i Trondhjems Turistforening (TT) og en del av Den Norske Turistforening (DNT).