Gjennom våre lokalforeninger kan du engasjerer deg i viktige saker i nærmiljøet, delta i politisk debatt, bli med på sosiale utflukter og arrangementer og etablere nye vennskap.

Vi i Lokalforeninga Hitra Pensjonistan, vil engasjere oss i forskjellige emner som for eksempel: Eldre og rus, problemer i arverettigheter, helse og omsorgs rettigheter, tannhelse, eldre og sertifikat for bil, oppdateringskurs.

Vi arrangerer sosiale tiltak, slik som kaffe treff og turer.