Hitra Frivilligsentral skal være et kontaktpunkt og bindeledd mellom de som ønsker å yte en ubetalt innsats og de som ønsker å motta slik innsats. Den fungerer som en møteplass og brobygger mellom enkeltpersoner, grupper, frivillige organisasjoner og Hitra kommune. Hitra Frivilligsentral skal bidra til at Hitra kommune har engasjerte og aktive innbyggere som skaper vennskap og er med på å trygge nærmiljøet.