Boligfelt til salgs

Kjerringvåg boligfelt del 2 består av 20 tomter i størrelse fra ca. 1000 m2 til ca. 1700 m2. Hitra kommune ønsker nå å selge boligfeltet med alle 20 tomter til høystbydende. Området er ferdig regulert til boligformål, så dette er en unik mulighet. Det ligger inne en del forutsetninger som gis av kommunen ved kjøp av eiendommen.

Se nærmere beskrivelse og dokumenter på Hitra kommune sin nettside.

Frist for bud er satt til 01.09.2024.