Litt om Hitra

Hitra har en fantastisk skjærgård med øyer og skjær. Fra Trøndelags vestligste punkt i skjærgården utenfor Kvenvær til dype daler innover mot øst – naturen er variert med kystlandskap, fjell og tusenvis av fiskevann.

Sjøen og jorda har vært levebrødet for hitterværingen gjennom all tid. Vi er etterkommere av feskarbonden som kombinerte jordbruk og fiskeri. Det preger vår historie, men også dagens samfunn. Feskarbonden måtte både tenke langsiktig og planlegge jordbruket, samtidig som fisken ikke ventet på seg og når sjansen oppsto måtte den tas. Det gir en kombinasjon som gjør at det kanskje ikke er helt tilfeldig at det moderne havbruket oppsto akkurat her ute?

Rundt omkring i kommunen ligger det flere livskraftige grender – og alle ligger nær sjøen. Om sommeren koker det ute hos oss, og om vinteren er det litt roligere … det kan være godt det også.