Hvis du har utfordringer på grunn av nedsatt syn eller har en øyediagnose, kan vi som lokallag på Hitra og Frøya hjelpe deg.