Dalpro

DalPro jobber med verdiskapende tilrettelagt arbeid.

Arbeidsinkluderingsbedriften DalPro har tidligere fått utmerkelse som ”Årets skaperkraft”, en pris som hyller menneskene bak produktene. Menneskene bak produktene er den viktigste kraften DalPro har. Vi jobber daglig med å bistå våre ansatte med å gjenoppdage egne styrker, ressurser og kvaliteter, slik at de kan bruke dem i møte med arbeidslivet. Vi ønsker å bidra til mestring, utvikling og selvstendighet, og gir våre ansatte mulighet for å videreutvikle både personlige og jobbrelaterte ferdigheter.