Norske Kvinners Sanitetsforening er en norsk humanitær organisasjon. Foreningen driver frivillig arbeid innenfor helse- og sosialområdet med vekt på kvinners helse og livsvilkår. NKS ble etablert etter initiativ fra Norsk Kvinnesaksforening i 1896.

Har du lyst til å være med eller bare høre litt om hva vi driver med. Ta kontakt.